Online podrška

Kliknite na link ( sliku )  ispod za pokretanje preuzimanja programa - udaljena podrška.

Nakon preuzimanja pokrenite program.

 

Hvala,

C-bit d.o.o. tim